HỖ TRỢ TRỰC TUYẾN

0903754154

Mr Vĩnh

0903393992

Mr : Đăng

0989625097

Thủ tục xin giấy phép xây dựng

1.   Để được cấp giấy phép xây dựng cần phải có những loại giấy tờ nào?  

Người xin cấp giấy phép xây dựng phải có một trong những loại giấy tờ việc công sau:

 • Giấy chứng thực quyền sử dụng đất ( Giấy đỏ ) , nếu làm nhà trên nền đất trống.
 • Giấy chứng thực Quyền sở hữu nhà ở & Quyền sử dụng đất ở ( Giấy hồng ) hoặc Giấy chứng thực sở hữu nhà , nếu làm nhà trên nền nhà cũ.
 • Quyết định giao đất , cho thuê đất của các cơ quan quốc gia có thẩm quyền.
 • Giấy chứng thực quyền sử dụng đất tạm do cơ quan có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong Sổ địa chính mà không có tranh chấp. 
 • giấy má việc công do cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp ( gồm: Bằng khoán điền thổ hoặc chép lại một phần , Trích sao bản đồ điền thổ , Bản đồ phân chiếc thửa , Chứng thư đoạn mãi đã thị thực , đăng tịch , sang tay tại Văn phòng công chứng viên , Ty điền địa , Nha trước bạ ). 
 • giấy má việc công thừa kế nhà , đất được UBND phường xã xác nhận về thừa kế , không có tranh chấp. 
 • Bản án hoặc Quyết định của tòa án dân chúng hoặc Quyết định giải quyết tranh chấp đất cát đã có Công hiệu pháp luật. 
 • giấy má việc công chuyển nhượng đất cát , mua bán nhà ở kèm theo quyền sử dụng đất ở được UBND Phường/Xã/Thị trấn , Quận/Huyện xác nhận không có tranh chấp. 
 • Các loại giấy má việc công hợp thức về nhà ở , đất ở theo Quyết định 38/2000/QĐ-UB-ĐT ngày 19-6-2000 của UBND Thành phố.


2. Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới nhà ở được quy định như thế nào?

Hồ sơ xin cấp giấy phép xây dựng mới được lập thành 03 bộ và nộp tại UBND Quận/Huyện gồm:

 • Đơn xin cấp giấy phép xây dựng ( theo mẫu ) do chủ nhà đứng tên.
 • Bản sao có thị thực một trong những giấy má việc công về quyền sử dụng đất , kèm theo bản chép lại một phần bản đồ đất hoặc trích đo trên thực địa chính xác lược đồ ranh giới lô đất , cao độ và tỉ lệ đúng quy định địa chính.
 • Giấy phép đăng kí kinh dinh ( nếu là công trình xây dựng của doanh nghiệp ).
 • Hồ sơ thiết kế của công ti Thiết kế có pháp nhân gồm: Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200-1/500 , lược đồ vịt đàn công trình , mặt bằng các tầng , mặt đứng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/100 , mặt bằng móng , chi tiết mặt cắt móng , lược đồ cấp thoát nước , điện.


3. Cơ quan nào có thẩm quyền cấp phép xây dựng? thời kì cấp phép xây dựng là bao lâu?

 • Tại Sở Xây dựng: đối với những công trình xây dựng cấp đặc biệt , cấp 1 , công trình đạo , di tích lịch sử , miếu đình , tượng đài , lăng xê , tranh hoành tráng , công trình trên các tuyến , trục đường chính thành phố do UBND thành phố qui định.
 • Tại UBND quận , huyện: nhà ở riêng lẻ của người dân và các công trình xây dựng khác thuộc địa giới hành chính quận , huyện.
 • Ban quản lý đầu tư và xây dựng các khu thành phố mới , khu công nghiệp , chế xuất , khu công nghệ cao: tất cả trường hợp xây dựng mới , công trình xây dựng tạm , sửa chữa cải tạo mà theo qui định phải xin giấy phép xây dựng trên khuôn khổ ranh giới khu thành phố , chế xuất , công nghiệp đó.
 • UBND xã: nhà ở riêng lẻ ở điểm khu dân cư nông thôn đã có qui hoạch xây dựng thuộc địa giới hành chính xã.
thời kì cấp phép xây dựng tối đa là 30 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp thức. Sau 30 ngày nếu không có giấy phép hoặc quan điểm từ chối của cơ quan cấp phép thì người xin cấp phép làm đơn báo UBND cấp Phường và được quyền khởi công xây dựng mà không cần giấy phép.
 
Khi giấy phép xây dựng được cấp có sơ sót , chủ đầu tư có quyền xin sửa đổi giấy phép. Hạn sửa đổi trong vòng năm ngày làm việc. Chủ đầu tư cũng có khả năng xin thay đổi thiết kế đã được duyệt kèm theo giấy phép xây dựng bằng việc nộp hồ sơ xin thay đổi. Thời kì cấp phép xây dựng thay thế cũng không quá hạn cấp phép mới trên đây.
 
Cơ quan có thẩm quyền cấp phép xây dựng phải cử cán bộ có năng lực để hấp thu hồ sơ. Đối với hồ sơ chưa đúng qui định , người hấp thu phải chỉ dẫn cụt lủn , thập toàn bằng văn bản. Trường hợp hồ sơ đã được hấp thu nhưng qua kiểm tra thấy không cấp giấy phép xây dựng được hoặc có chỉ dẫn Sửa sang , cơ quan cấp phép phải có văn bản chỉ dẫn thập toàn một lần cho chủ đầu tư. Hạn phúc đáp phải trước hạn cấp phép. Sau khi chủ đầu tư bổ sung hồ sơ , cơ quan cấp phép phải giải quyết cấp phép trong đúng hạn qui định.


4. Xin gia hạn giấy phép xây dựng , thời kì gia hạn bao lâu?

Trong hạn 12 tháng kể từ khi có giấy phép xây dựng mà công trình chưa khởi công thì người xin cấp phép phải xin gia hạn , Giấy phép xây dựng có khả năng gia hạn được nhiều lần , mỗi lần gia hạn là 12 tháng.
Hồ sơ xin gia hạn gồm: Đơn xin gia hạn giấy phép xây dựng ( theo mẫu ) , bản chính Giấy phép xây dựng đã được cấp. Thời kì giải quyết hồ sơ gia hạn giấy phép xây dựng không quá năm ngày làm việc.


5. Thủ tục hồi công được quy định như thế nào?

Sau khi xây dựng xong , chủ nhà phải nộp hồ sơ hồi công. Cơ quan cấp phép cũng chính là cơ quan ra biên bản hồi công. Hồ sơ hồi công bao gồm:
 • Giấy báo đề nghị kiểm tra công trình hoàn thành ( theo mẫu ).
 • Bản sao giấy phép xây dựng.
 • Bản sao giao kèo thi công với nhà thầu xây dựng có nhân cách pháp nhân ( có thị thực ).


6. Xin phép sửa chữa , cải tạo , mở rộng nhà ở riêng lẻ của tư nhân.

Hồ sơ xin cấp giấy phép sửa chữa được lập thành 03 bộ và nộp tại UBND Quận/Huyện gồm:
 • Đơn xin cấp giấy phép xây dựng ( theo mẫu ) do chủ nhà đứng tên.
 • Bản sao có thị thực một trong những giấy má việc công về quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ( nếu có ) kèm theo bản chép lại một phần bản đồ đất hoặc trích đo trên thực địa chính xác lược đồ ranh giới lô đất , cao độ và tỉ lệ đúng quy định địa chính.
 • Giấy phép đăng kí kinh dinh ( nếu là công trình xây dựng của doanh nghiệp ).
 • Hồ sơ thiết kế gồm:
 • Mặt bằng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/200-1/500 , lược đồ vịt đàn công trình , mặt bằng các tầng , mặt đứng và mặt cắt công trình tỷ lệ 1/100 , mặt bằng móng , chi tiết mặt cắt móng , lược đồ cấp thoát nước , điện.
 • Ảnh chụp mặt chính căn nhà xin sửa chữa và hai căn liên kế hai bên ( khổ 9x12 ).
 • Hồ sơ khảo sát hiện trạng móng ( chính xác khả năng nâng tầng và biện pháp gia cường ) của tổ chức tham vấn có pháp nhân ( trường hợp có nâng tầng ).  
Các bài khác